အြန္လိုင္းမွာ လူႀကီးမင္းရဲ႕ လုပ္ငန္းအေၾကာင္းကို တင္ထားျခင္းျဖင့္ မည္သူမဆို လူႀကီးမင္းလုပ္ငန္းရဲ႕ ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္းကို ဖတ္ရႈ႕ႏိုင္ပါတယ္။ အြန္လိုင္းေရွာ့ပင္းသာျဖစ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္မွာယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းရဲ႕ အေၾကာင္းအရာအျပင္ Website ရဲ႕ ဒီဇိုင္းအထားအသို ကိုၾကည့္ၿပီးေတာ့ လူေတြက ပထမခ်င္းမွတ္ခ်က္ေပးတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းရဲ႕ Website က Professional က်ေနဖို႔လည္းလိုပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Handy Web ကေနၿပီးေတာ့ လူႀကီးမင္းလိုအပ္တဲ့ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို လူႀကီးမင္း အလိုရွိေသာ ပံုစံအတိုင္းျဖစ္ေအာင္လို႔ ၀က္ဘ္ဆိုက္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲကာ လႊင့္တင္ေပးပါတယ္။ Web Design Package မွာ ေအာက္ပါ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

Package contains
Domain Name www.yourcompany.com
Email Address 2 email addresses (e.g. info@yourcompany.com) 50MB each
Storage 100 GB
Bandwidth Unlimited
GoDaddy Account* +
cPanel** +
CMS (WordPress)*** +
SEO**** +
Graphic Design Logo, themes selection, images preparation for Web
Mobile Friendly Yes
Price 150000 MMK

* ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၀က္ဘ္ဆိုက္၀န္ေဆာင္မႈကို GoDaddy Pro ကေနတဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔ GoDaddy Account တစ္ခု ရရွိပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ကိုယ္ပိုင္ သင့္၀က္ဘ္ဆိုက္ကို လိုရင္လိုသလို တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္တယ္၊ အျခား Web Developer တစ္ေယာက္နဲ႔လည္း စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ပါတယ္။

** cPanel ဆိုတာ ကိုယ့္ရဲ႕ Web Hosting Account ကို စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရိုးရွင္းပါတယ္။ အျခားေသာ Web Application မ်ားကိုလည္း cPanel က တစ္ဆင့္ Install လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

*** CMS ဆိုတာ Content Management System ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ၀က္ဆိုက္ေရးဆြဲရာမွာ ကိုယ္ထည့္သြင္းခ်င္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ၊ ရုပ္ပံုေတြကို အလြယ္တကူစီမံခန္႔ခြဲေအာင္ ျပဳလုပ္တဲ့ အြန္လိုင္းေပၚက စနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

**** SEO ဆိုတာ Search Engine Optimization ျဖစ္ၿပီးေတာ့ လူႀကီးမင္းရဲ႕ ၀က္ဘ္ဆိုက္ကို Google၊ Yahoo တို႔လိုမ်ိဳး Search Engine ေတြကေန အလြယ္တကူရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

အခု အစီအစဥ္ထက္ ပိုတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ိဳးလိုခ်င္ရင္ေတာ့ ေဆြးေႏြးလို႔ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈေတြဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းငယ္ေတြ၊ အြန္လိုင္းေရွာ့ပင္းေတြနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြအတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္လို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းခ်င္ရင္ေတာ့ Contact us! ကို သြားပါ။