က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္သလဲ…

က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ရယူလိုပါက Contact us! မွတဆင့္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ တိုက္ရိုက္ဖုန္းျဖစ္ေစ၊ အီးေမးလ္ျဖစ္ေစ ေပးပို႔ႏုိင္ပါတယ္။ လက္ခံရရွိၿပီးခ်င္း က်ေနာ္တို႔ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ပါ့မယ္။

ေငြေပးေခ်ျခင္း။

ေငြေပးေခ်ျခင္းကို နည္းလမ္းႏွစ္ခုနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ခုက လက္ငင္းေငြေခ်ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ရံုးခန္းမွာတိုက္ရိုက္ေငြေခ်ႏိုင္ပါတယ္။ ဒုတိယအေနနဲ႔ကေတာ့ ဘဏ္မွတဆင့္ ေငြလႊဲျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဏ္ကေနၿပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ဘဏ္အေကာင့္ဆီသုိ႔ ေငြလႊဲပို႔ေပးၿပီး ေငြပို႔ေဘာင္ခ်ာ ဓာတ္ပံုကို Facebook massage သို႔ျဖစ္ေစ၊ email သို႔ျဖစ္ေစ ေပးပို႔ႏုိင္ပါတယ္။ ဘဏ္ကတဆင့္ ေငြလႊဲႏိုင္မည္ နည္းလမ္းမ်ားကို ဤတြင္ႏွိပ္ၿပီး ၾကည့္ရႈ႕ပါ။

Translation / Transcription ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေခ်ျခင္း။

ဘာသာျပန္စာမူ သို႔မဟုတ္ အသံဖိုင္ကို ရရွိၿပီဆိုပါက နမူနာ တစ္မ်က္ႏွာ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္မ်က္ႏွာ၊ ဆယ္မိနစ္စာအသံဖိုင္ ကို ျပန္ပါမယ္။ ၿပီးလွ်င္ လူႀကီးမင္းကို ျပန္ပို႔ေပးၿပီး လူႀကီးမင္း စိတ္ေက်နပ္ပါက စရံေငြ တ၀က္ကို ဘဏ္ကတဆင့္ေပးေခ်ရပါမယ္။ လုပ္ငန္းၿပီးစီးပါက ဘာသာျပန္ထားေသာ စာ၊ သို႔မဟုတ္ အသံဖိုင္မွေရးသားထားေသာစာမ်ားကို လူႀကီးမင္းထံသို႔ အီးေမးလ္မွတဆင့္ ျပန္ပုိ႔ေပးၿပီး စိတ္ေက်နပ္ပါက က်န္ေငြ တ၀က္ကို ဘဏ္ကတဆင့္ေပးေခ်ပါ။

Graphic Design မ်ားအတြက္ ေငြေခ်ျခင္း။

လူႀကီးမင္း ညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြကို ေပါင္းစပ္ၿပီး ဒီဇိုင္းပံုဖန္တီးပါမယ္။ ၿပီးလွ်င္ ပံုၾကမ္းကို လူႀကီးမင္းထံသို႔ ျပန္ပို႔ေပးၿပီး လူႀကီးမင္း ေက်နပ္သည္အထိ ပံုေဖာ္ေပးပါမည္။ လူႀကီးမင္း ေက်နပ္သည့္ ပံုစံသို႔ေရာက္လွ်င္ ဘဏ္မွတဆင့္ ေငြေပးေခ်ပါ။ ထိုအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ အရည္အေသြးျမင့္ ပံုကို ျပန္လည္ပို႔ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၀က္ဘ္ဆိုက္တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ ေငြေပးေခ်ျခင္း။

၀က္ဘ္ဆိုက္တည္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံသုိ႔ စရံေငြတ၀က္ စလႊဲေပးရပါမယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လူႀကီးမင္း လိုခ်င္တဲ့ ၀က္ဘ္ဆိုက္နာမည္ကို ၀ယ္ယူေပးၿပီးေနာက္ စတင္ေရးဆြဲပါမယ္။ ထိုအခါ လူႀကီးမင္းနဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ အြန္လိုင္းကျဖစ္ေစ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရံုးခန္းမွာျဖစ္ေစ၊ လူႀကီးမင္းအဆင္ေျပတဲ့ တစ္ေနရာရာမွာျဖစ္ေစ ေတြ႕ဆံုပါမယ္။ လူႀကီးမင္းလိုခ်င္တဲ့ ပံုစံရပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စတင္ေရးဆြဲၿပီး အၾကမ္းကို လူႀကီးမင္းကို ျပသပါမယ္။ ၿပီးေနာက္ လူႀကီးမင္းစိတ္တိုင္းက်သည္အထိ ျပင္ဆင္ေပးပါမယ္။ စိတ္တိုင္းက်ပါက က်န္ေငြ တ၀က္ကို ဘဏ္ကတဆင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ လႊဲေပးၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔က လူႀကီးမင္းရဲ႕ ၀က္ဘ္ဆိုက္ကို အပ္ႏွံပါမယ္။

ဆက္သြယ္ျခင္း။

က်ေနာ္တို႔ လူႀကီးမင္းအတြက္ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မ်ားမွာ လူႀကီးမင္းရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သိရေအာင္၊ လူႀကီးမင္း စိတ္ေက်နပ္မႈရေအာင္ ဖုန္းကေသာ္လည္းေကာင္း၊ အီးေမးလ္က ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္မႈေတြလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္ျခင္း။

လူႀကီးမင္းလက္ခံသည့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္၊ ဒီဇိုင္းရပါက က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ Soft Copy File ကို အီးေမးလ္က တင္ဆင့္ျဖစ္ေစ၊ က်ေနာ္တို႔ ရံုးတြင္ Memory Stick ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၀က္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ပါက လူႀကီးမင္းဆီသို႔ Account Name နဲ႔ Password ေပးပို႔ေပးမွာျဖစ္ၿပီး လူႀကီးမင္းက ၀င္ေရာက္ စီမံခန္႔ခြဲလို႔ရပါတယ္။