လူႀကီးမင္းတို႔ ကုမၸဏီလိုအပ္ေနတဲ့ ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္းေတြကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Handy Web ကေန ဖန္တီးေရးဆြဲပါရေစ။ လူႀကီးမင္းရဲ႕ ၀က္ဘ္ဆိုက္ ဒါမွမဟုတ္ Facebook Page မွာ တင္ဖို႔လိုအပ္တဲ့ ပံုေတြကို စိတ္တိုင္းက် ေရးဆြဲေပးပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေရးဆြဲေပးတဲ့ ပံုေတြကေတာ့ အြန္လိုင္းမွာ အဆင္ေျပမယ့္ JPEG နဲ႔ GIF မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးအစား ေစ်းႏႈန္း
Logo 5000 MMK
Images for online marketing (.jpg or .gif) 5000 MMK
Facebook cover page and profile picture 5000 MMK
Business Card Design 5000 MMK
Infograph 5000 MMK ++ (depending on complexicity)

 

ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္းမ်ား ေရးဆြဲရာမွာ လူႀကီးမင္းရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ နဲ႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ေရးဆြဲ ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနနဲ႕ လူႀကီးမင္းရဲ႕ ဒီဇိုင္းပံုမ်ား ေရးဆြဲၿပီးလွ်င္ Soft Copy ျဖင့္ ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပံုၾကမ္းရလွ်င္ လူႀကီးမင္းက ၾကည့္ေပးၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္း ၀န္ေဆာင္မႈအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္သိလိုလွ်င္ Contact us! ကို ႏွိပ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆီ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။