လူႀကီးမင္းတို႔မွာ ၀က္ဆိုက္မွာတင္ခ်င္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တျခားမဂၢဇင္းနဲ႔ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ သံုးခ်င္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ ေရးထားတဲ့ ေဆာင္းပါးေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ သတင္းေတြရွိေနတယ္ဆိုရင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Handy Web က အဂၤလိပ္ကေန ျမန္မာစာကို ဘာသာျပန္ဖို႔ ကူညီပါရေစ။ ဒါ့အျပင္ လူႀကီးမင္းတို႔မွာ အဂၤလိပ္စကားေျပာ သင္ၾကားေရးဗီဒီယို သို႔မဟုတ္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားမွ စကားေျပာမ်ားကို ဘာသာျပန္လိုပါကလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ Translation Service က ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။

လူႀကီးမင္းရဲ႕ ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ေဖာက္သည္မ်ား စိတ္၀င္တစားသိရွိဖို႔ နဲ႔ ၀ယ္ခ်င္သံုးခ်င္စိတ္ျဖစ္လာဖို႔ Copywrite လုပ္ခ်င္ရင္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔က ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။ လူႀကီးမင္းရဲ႕ ၀က္ဘ္ဆိုက္ သို႔မဟုတ္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ စာေစာင္ေတြမွာ လိုအပ္တဲ့ ကြက္လပ္ေတြကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျဖည့္ပါရေစ။

ဘာသာျပန္ ႏွင့္ ေကာ္ပီစာေရးျခင္း ေစ်းႏႈန္းမ်ား

အမ်ိဳးအစား ေစ်းႏႈန္း
Translation A4 one page (350 words) 8000 MMK (8 USD)
Translation A4 one page with graph/figure 5000 MMK (5 USD)
Transcription from audio/video 10 min 5000 MMK (7 USD)
Copywriting Depend on style, collateral and medium. Contact us to discuss

ခၽြင္းခ်က္အေနနဲ႔ ဥပေဒနဲ႔ဆိုင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ဘာသာျပန္ျခင္းကုိမူ ေဆာင္ရြက္မေပးပါ။ မ်ားျပားေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ား သို႔မဟုတ္ အသံဖုိင္၊ ဗီဒီယိုဖုိင္မ်ားကို ဘာသာျပန္လိုပါက ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ လူႀကီးမင္းတို႔ စိတ္၀င္စားပါက အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးဆက္သြယ္ရန္ Contact us! ကို ႏွိပ္ပါ။