လူႀကီးမင္းလုပ္ငန္းရဲ႕ ၀ဘ္ဆိုက္တစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ စာမ်က္ႏွာတစ္ခု ဥပမာ Facebook Page၊ LinkedIn နဲ႔ Twitter တစ္ခုရွိေနရင္ အဲဒါကို အျမဲတမ္း Update လုပ္မွသာ သံုးစြဲသူမ်ားက သင့္ထံ မၾကာခဏလာလည္မွပါ။ အဲလိုမ်ိဳး အျမဲတမ္း Update လုပ္ဖို႔ဆိုတာက မလြယ္ကူလွပါဘူး။ အခ်ိန္ နဲ႔ ေငြ အမ်ားႀကီးကုန္က်သလို ေခါင္းလည္းရႈပ္ရပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက Facebook Page နဲ႔ သင္ရဲ႕ Website ကို လူအမ်ားက သိေနေအာင္၊ လာခ်င္ေအာင္လည္း ဆြဲေဆာင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါမွ လူႀကီးမင္း ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈကို လူေတြ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ၾကမွာပါ။ Facebook Page က ဆြဲေဆာင္ဖို႔အတြက္ ထိုက္သင့္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈလိုအပ္သလို၊ ဒီဇိုင္းသေဘာတရားေတြ၊ အေရးအသားေတြ စသျဖင့္လိုအပ္ပါတယ္။ အျခား အေရးတႀကီးကိစၥေတြနဲ႕ အလုပ္မ်ားေနတဲ့ လူႀကီးမင္းအတြက္ေတာ့ အေသးစိတ္က အစစဥ္းစားရရင္ မလြယ္ကူေတာ့ပါဘူး။

အဲဒီအတြက္ ထိုက္သင့္တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳရွိ Web Developer တစ္ဦး၊ Social Media Specialist တစ္ဦးကို ခန္႔ရင္ခန္႔၊ မခန္႔ႏိုင္ရင္ေတာ့ လူႀကီးမင္းကိုယ္တိုင္ လုပ္ေဆာင္ရေတာ့မွာပါ။ အဲလိုမွ မလုပ္ရင္လဲ အျမဲတမ္းပံုမွန္ အသစ္ေတြ မတက္တဲ့ (သို႔မဟုတ္) စိတ္၀င္စားစရာမေကာင္းတဲ့ ၀ဘ္ဆိုက္ (သို႔မဟုတ္) Facebook Page ကို လာၾကည့္တဲ့သူေတြနည္းသြားပါလိမ့္မယ္။ ဒီေန႔ရာမွာ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔အေနနဲ႕ လူႀကီးမင္းရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြ အြန္လိုင္းမွာ တိုးတက္လာဖို႔အတြက္ ၀ဘ္ဆိုဒ္ (သို႔မဟုတ္) Facebook Page ကို စီမံခန္႔ခြဲ ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ရဲ႕ Content Management ၀န္ေဆာင္မႈေတြကေတာ့

၁။ လူႀကီးမင္းတင္ခ်င္ေသာ ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ သတင္း ကို လူႀကီးမင္းတင္ေစလိုေသာအခ်ိန္တြင္ ျပင္ဆင္ထားေသာ Image မ်ားႏွင့္ တင္ေပးျခင္း။

၂။ လူႀကီးမင္း၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႕သူမည္မွ်ရွိၿပီး ဘယ္ႏိုင္ငံေတြက ၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရႈ႕သလဲ အပတ္စဥ္ အစီရင္ခံေပးျခင္း။

၃။ SEO ကို အသံုးျပဳၿပီး လူႀကီးမင္း၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္ Search Engine ေပၚတြင္ ရွာေဖြရလြယ္ကူေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။ (၀က္ဘ္ဆိုက္အတြက္သာ)

၄။ Web Graphic Design နဲ႔သက္ဆိုင္ေသာ ပံုမ်ားကို ၀က္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ အဆင္ေျပေျပ ေပၚေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲေပးျခင္း၊ စြဲေဆာင္မႈရွိေသာ Banner မ်ားဆြဲေပးျခင္း၊ လႈပ္ရွားမႈရွိေသာ GIF သို႔မဟုတ္ Flash ပံုမ်ား ဆြဲေပးျခင္း။

၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ေအာက္တြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

Basic Package Premium Package
Update (Posts + Images) 2 times per week Unlimited
Statistic Report (Google Analytics) Once Weekly Everyday report
SEO + +
Graphic Design + +
ေစ်းႏႈန္း To be continued To be continued

ယခုအခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ရဲ႕ Content Management ၀န္ေဆာင္မႈကို ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ႏွင့္ ေရးဆြဲထားေသာ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားကိုသာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။ Content Management ၀န္ေဆာင္မႈကို စိတ္၀င္စားၿပီး အေသးစိတ္သိလိုပါက ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ Contact us! ကေနတဆင့္ သြားပါ။