မဂၤလာပါ…

ဆက္သြယ္ေရးက႑တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အင္တာနတ္ကြန္ယက္ေတြလည္း က်ယ္ျပန္႔လို႔လာပါၿပီ။ စာရင္းဇယားေတြအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အြန္လိုင္းအသံုးျပဳသူေပါင္း သန္းနဲ႔ခ်ီရွိၿပီးေတာ့ အဲဒီအထဲကမွ Facebook သံုးသူေပါင္းက ၅ သန္းေလာက္အထိ ရွိပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းက Facebook ေပၚအေျချပဳတဲ့ အြန္လိုင္း ေရွာ့ပင္းမ်ား၊ ကုမၸဏီစာမ်က္ႏွာမ်ားနဲ႔ ဆယ္လီဘရစ္တီစာမ်က္ႏွာမ်ား မ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ ဒါကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အနာဂါတ္ ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္မႈနဲ႔ ေရာင္း၀ယ္မႈေတြမွာ အေျပာင္းအလဲ ေတြျဖစ္လာေတာ့မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ သမရိုးက်ေရာင္း၀ယ္မႈကတဆင့္ အြန္လိုင္းကေန မွာယူေရာင္း၀ယ္မႈ၊ သမရိုးက် ေၾကာ္ျငာေတြကဆင့္ အြန္လိုင္းေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္မႈ စတာေတြ တြင္က်ယ္လာေတာ့မွာပါ။ အြန္လိုင္း အသံုးျပဳေသာသူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာဆီသို႔ မိမိကုန္ပစၥည္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈ စတာေတြ အေၾကာင္း ေရာက္ရွိေစဖို႔အတြက္ အြန္လိုင္းေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္မႈ (Online marketing) က ေရွ႕သို႔ေရာက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူႀကီးမင္းတို႔ရယူလိုတဲ့ အြန္လိုင္းဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ Handy Web ကေနၿပီး လူႀကီးမင္း တို႔ စိတ္တိုင္းက် ကူညီပံ့ပိုး ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ဟာ အြန္လိုင္းကို စိတ္၀င္စားတဲ့ လူငယ္ေတြျဖစ္ၿပီးေတာ့ လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းနဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို လူအမ်ားဆီသို႔ အြန္လိုင္းကတဆင့္ ေရာက္ရွိက်ယ္ျပန္႕ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အသင့္ရွိေနပါတယ္။ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈေတြမွာ ၀ဘ္ဆိုက္တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ ၀ဘ္ဆိုက္အတြက္လိုအပ္တဲ့ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဘာသာျပန္ေရးသားေပးျခင္း၊ ၀ဘ္ဆိုက္ကို စီမံခန္႔ခြဲေပးျခင္းနဲ႔ ၀ဘ္ဆိုက္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္း မ်ား ဆြဲေပးျခင္းတုိ႔ပါ၀င္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈေတြဟာ လူႀကီးမင္းတို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ လိုအပ္မႈေပၚမူတည္ၿပီး ျဖည့္ဆည္း ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ဟာ လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းကေနၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ အစဥ္ထာ၀ရ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိပါတယ္။

ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈအေၾကာင္းေတြကို အေသးစိတ္ေလ့လာဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ လူႀကီးမင္းတို႔ လိုအပ္ရင္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ဘက္က အျမဲႀကိဳဆိုဖိတ္ေခၚေနပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္လ်က္
Handy Web Services