ေငြေခ်ရာမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အဓိကအားျဖင့္ ဘဏ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ပါတယ္။ ေအာက္ပါဘဏ္အေကာင့္သို႔ ေငြလႊဲရပါမယ္။

Kanbawza Bank – 160-301-05701510401 (KMY-2)

နီးစပ္ရာကေႏၻာဇဘဏ္ခြဲမွတဆင့္ ေငြလႊဲပို႔ၿပီးေနာက္ ေဘာက္ခ်ာကို Email မွျဖစ္ေစ၊ Facebook Message Box မွျဖစ္ေစ ပို႔ေပးပါရန္။

(သို႔မဟုတ္)

ကေႏၻာဇဘဏ္အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ေငြလႊဲလို႔ရပါတယ္။ ေငြလႊဲေျပစာကို PDF နဲ႔ ထုတ္ယူၿပီး ေပးပို႔ပါရန္။

ပိုမိုသိရွိလိုပါက၊ အခက္အခဲ တစ္စံုတစ္ရာရွိပါက 09799649606 သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။